"Vlaanderen niet de vijand van de Franstaligen"

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) heeft in zijn 11 julitoespraak in het Brusselse stadhuis verzoenende taal gesproken. "Vlaanderen is niet de vijand van de Franstaligen", klonk het. Peumans roept de Franstaligen ook op niet bang te zijn van een staatshervorming, "want die moet goed zijn voor beide gemeenschappen".

Traditiegetrouw verzamelt het kruim van de Vlaamse politiek op de Vlaamse feestdag in het Brusselse stadhuis. De 11 juliviering werd ook bijgewoond door verschillende federale, Brusselse en Waalse politici, zoals onder meer Waals minister-president Rudy Demotte, PS-voorzitter en preformateur Elio Di Rupo (foto) en ontslagnemend Senaatsvoorszitter Armand De Decker (MR).

In zijn toespraak nodigde Peumans de Franstaligen uit om mee te werken aan een grondige staatshervorming, waarbij "via een Copernicaanse omwenteling het zwaartepunt bij de deelstaten moet komen te liggen". Volgens de N-VA'er gaan er in Wallonië ook steeds meer stemmen op voor zo'n hervorming. 

Peumans sprak ook verzoenende taal toen hij zei dat Vlaanderen bij de onderhandelingen over een staatshervorming niet zal vertrekken vanuit een anti-Waalse invalshoek. "Vlaanderen is niet de vijand van de Franstaligen", klonk het. "We moeten komen tot een contract tussen de twee grote gemeenschappen. Dat samenlevingscontract moet de spelregels met de rechten en de plichten op een zeer transparante wijze beschrijven", aldus Peumans, die met zo'n contract impliciet verwees naar het confederalisme.

Volgens Peumans staan we "op een kruispunt van bewegingen en invullingen" en is het nodig om nu "een forse staatshervorming door te voeren". In "De ochtend" op Radio 1 beklemtoonde hij al dat dit kruispunt kansen biedt voor beide gemeenschappen. "Als die staatshervorming goed is voor Vlaanderen, is ze ook goed voor Wallonië", klonk het.

"U besmeurt de reputatie van de Vlamingen"

De toespraak van Peumans werd even verstoord. Toen Peumans bespiegelingen formuleerde over de Vlaamse identiteit en natievorming, riep Brussels Open VLD-fractieleidster Els Ampe vanuit de zaal: "Hou op, u besmeurt de reputatie van de Vlamingen met uw nationalisme". Het protest werd meteen in de kiem gesmoord.