In het water springen voor het goede doel

Op vijftien plaatsen in Vlaanderen zijn vandaag honderden mensen om drie uur samen in rivieren en plassen gesprongen. Ze deden mee aan de Big Jump, een actie die in heel Europa werd gevoerd voor propere rivieren en andere binnenwateren.

In kanalen, rivieren en waterplassen sprongen een tweeduizendtal  Vlaamse liefhebbers het koele water in voor het goede doel. De actievoerders willen niet alleen propere rivieren, maar ook rivieren die vol leven zitten. En daar schort het vaak nog aan: hoewel de chemische samenstelling van de meeste waterlopen jaar na jaar beter wordt, scoort het water biologisch gezien nog niet zo goed en zit er niet erg veel leven in. Dat is op een aantal plaatsen ook gecontroleerd.

Om daarin verbetering te brengen, vragen de actievoerders dat de waterlopen opnieuw hun natuurlijke vorm krijgen  of groene oevers. Ook zouden er in sommige gevallen bufferzones moeten komen om de invloed van landbouwzones af te schermen.