Ecolo met één been buiten regering

Het politiek bureau van Ecolo heeft nog niet beslist of de partij al dan niet in een regering wil stappen, zoals preformateur Elio Di Rupo had gevraagd. Die moet maar zelf beslissen of hij de Franstalige groenen in een coalitie wil opnemen, luidt het bij Ecolo.

Waarnemers hadden uitgekeken naar de bijeenkomst van het politiek bureau van Ecolo om te kijken of die partij al dan niet zou ingaan op de vraag van preformateur en PS-topman Elio Di Rupo om te beslissen of ze in een regering stappen. Maar de partij besloot om voorlopig nog niet te beslissen. Volgens Ecolo is het aan Di Rupo zelf om een keuze te maken voor een mogelijke coalitie. De preformateur wil Ecolo er graag bij om een soort "afspiegelingscoalitie" te verkrijgen, die aan beide kanten van de taalgrens een afspiegeling zou worden van de regionale regeringen.

Die regering heeft bovendien het voordeel dat het een tweederdemeerderheid in de Kamer heeft voor een eventuele staatshervorming. Maar Ecolo wil liever niet in een regering stappen zonder de Vlaamse groenen van Groen!. En daar knelt blijkbaar het schoentje. De Vlaamse partijen die waarschijnlijk een coalitie zullen vormen, zijn niet happig op een deelname van Groen!. N-VA wil het aantal linkse partijen tot een minimum beperken. Bovendien zou Groen! wellicht een regeringspost opeisen en dat betekent dat de portefeuilles over vier Vlaamse partijen moeten verdeeld worden, waar SP.A en CD&V niet meteen voor staan te springen.

Ecolo herhaalde gisteravond dat een coalitie mét Ecolo maar zónder Groen! niet geloofwaardig zou zijn. Toch is de toetreding van Groen! geen absolute voorwaarde, aldus Ecolo-topman Jean-Michel Javaux. Sowieso zou een deelname van Ecolo zonder Groen! zeer moeilijk zijn. Beide partijen vormen immers al jaren één fractie in de Kamer. Stel dat Ecolo een "groene" ministerportefeuille krijgt, hoe kan Groen! dan geloofwaardig oppositie voeren?

Zonder blauw en zonder groen?

Een regering met groenen - Franstalig noch Vlaams - lijkt dus verder weg dan ooit. Meteen komen de liberalen in het vizier, maar ook die piste lijkt niet meteen realistisch. Een liberale regeringsdeelname (MR en/of Open VLD) bezorgt Di Rupo en De Wever weliswaar een tweederdemeerderheid en biedt De Wever de kans om de regering een meer centrumrechts profiel te geven. Maar bij de Franstalige liberalen is de vete tussen de clan rond voorzitter Didier Reynders en de clan rond oud-vicepremier Louis Michel en zoon Charles weer in alle hevigheid losgebarsten.

Wie wil een regering vormen met een intern verdeelde partij zoals de MR? Open VLD liet al eerder verstaan dat ze een oppositiekuur verkiezen. Als zowel de groenen als liberalen aan de kant blijven staan, lijkt een coalitie met PS, SP.A, N-VA, CD&V en CDH de enige mogelijkheid. Die combinatie heeft een meerderheid in de Kamer, maar geen tweederdemeerderheid die nodig is voor een staatshervorming. Rekent men dan op "parallelle" onderhandelingen? Onderhandelen voor een regering en onderhandelen met oppositiepartijen voor een staatshervorming?

Zo'n staatshervorming realiseren met steun vanuit de oppositie is niet onmogelijk, maar wel zeer moeilijk. Drie jaar geleden was dat al de piste in Hertoginnedal en dat is uiteindelijk op een sisser afgelopen.