Forint-waarde daalt na waarschuwing IMF en EU

De Hongaarse munt forint is bij de opening van de markten vanmorgen gezakt ten opzichte van de euro. Vrijdag moest nog 281,1 forint betaald worden voor 1 euro, vanmorgen was dat al 289,2 forint.

De monetaire markten reageren negatief op de waarschuwingen dit weekend van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Unie aan het adres van Hongarije. Vertegenwoordigers van beide instellingen zijn tussen 6 en 17 juli naar Hongarije gegaan om te onderzoeken hoe het stond met de saneringsplannen van de regering.

Ze stelden vast dat de regering had nagelaten een aantal onderzoeken uit te voeren. Zo was er geen haalbaarheidsstudie naar de bankentaks die 650 miljoen moet opleveren voor de staatskas. Het bedrag is dus speculatie. Ook zijn de regeringsprognoses voor 2011 zeer vaag, stellen de vertegenwoordigers van de twee instellingen.

Het IMF en de EU vragen de Hongaarse regering om "moeilijke beslissingen" te nemen zodat de overheidsschuld gesaneerd wordt. Maar beide instellingen zeggen wel dat de politiek in Boedapest "een geschikte basis" vormt. De regering erkent de noodzaak om de openbare schuld dit jaar terug te dringen tot 3,8% van het bruto binnenlands product en tot onder de 3% in 2011.

Het IMF en de EU hebben in 2008 ingestemd met een lening van 20 miljard euro aan Hongarije, in schijven opvraagbaar, om het land van het faillissement te redden. Die lening wordt verlengd tot eind oktober dit jaar, maar voorlopig krijgt het land geen nieuwe schijven. Boedapest kon al 2 schijven opvragen, maar heeft dat tot nu toe niet gedaan omdat het geld kon lenen op de reguliere markt.