Kim Geybels voorzitter Jong N-VA

Kersvers senator Kim Geybels (N-VA, foto) neemt zeker tot februari de leiding van de jongerenbeweging Jong N-VA over van David Manaigre. Geybels was al ondervoorzitter van Jong N-VA.

Manaigre stopt om persoonlijke redenen als voorzitter. In februari komen er voorzittersverkiezingen. Geybels, die als spoedarts werkte, wordt als ondervoorzitter vervangen door Wim De Waegenaere.

Geybels werd bij de verkiezingen van 13 juni verkozen op de Senaatslijst van de N-VA. Ze stelde zichzelf voor in Terzake in een kort broekpakje, wat haar een vermaning van N-VA-Kamerlid Siegfried Bracke opleverde.