Syrië verbiedt sluiers aan universiteiten

Voortaan mogen vrouwelijke studentes geen sluier meer dragen aan Syrische universiteiten. Dat heeft de regering in Damascus beslist.

Volgens de Syrische regering gaat de sluier in tegen het seculiere karakter van de republiek en vormt de sluier een aantasting van de vrouwenrechten.

Syrië wordt geregeerd door de socialistisch-nationalistische Baath-partij die een seculiere republiek voorstaat. Het regime -vooral gesteund door de sjiitisch-alawitische minderheid- is erg beducht voor moslimfundamentalisme.

Eerder had ook de hoogste Egyptische moslimgeestelijke sjeik Tantawi het dragen van de sluier verboden voor vrouwen aan de Al Azhar, een van de hoogste religieuze instellingen in de soennitische wereld.

Steeds meer landen, ook Arabische, treden op tegen de alsmaar meer opduikende gezichtsbedekking voor vrouwen. Onlangs heeft het Franse parlement dat verboden. Eerder had ook het Belgische parlement de boerka al verboden, maar dat is nog niet in wet omgezet.