Waardevolle stukken naar Iepers stadsarchief

Het stadsarchief van Ieper heeft bij een Brussels antiquariaat een aantal waardevolle historische stukken op de kop kunnen tikken over de geschiedenis van Ieper en de bouw van de Vesten. Het gaat onder meer om een omgevingsplan van Ieper uit de middeleeuwen en stukken over militaire architectuur. De stad trekt bijna vierduizend euro uit om de stukken aan te kopen.