Blijft verbrandingsoven langs A12 langer open?

Isvag, de uitbater van de verbrandingsoven langs de A12 in Wilrijk, zal een aanvraag indienen om de milieuvergunning met tien jaar te verlengen. Isvag moest de oven eind volgend jaar sluiten, maar wil die nu toch langer openhouden.

Verschillende studies die Isvag liet uitvoeren, pleiten nochtans voor een verlenging van twintig jaar, maar Isvag wil naar eigen zeggen rekening houden met politieke en maatschappelijke factoren. Toen de afvalverbrandingsoven er kwam eind jaren 90, was er heel wat protest.

"We hebben gezocht naar alternatieven, maar zijn tot de conclusie gekomen dat die er momenteel niet zijn. Door onszelf een beperking op te leggen voor wat betreft de vergunningstermijn en tussentijdse evaluaties uit te voeren, blijven we ten allen tijde alert zodat we steeds over de best beschikbare technologie beschikken. Van zodra er een ecologisch en energetisch betrouwbaar alternatief zou zijn, kiezen we resoluut voor die optie", zegt Philip Heylen (CD&V) van de raad van bestuur van Isvag.

In de verbrandingsoven van Wilrijk wordt jaarlijks 140.000 ton afval verwerkt, afkomstig uit de verschillende Antwerpse gemeenten. Bij het verbranden wordt afval ook omgezet in elektriciteit.