Daan te luid op de Gentse Feesten

De milieudienst van de stad Gent heeft gisteravond een proces-verbaal opgesteld omdat de geluidssterkte tijdens het optreden van Daan op de Gentse Feesten op bepaalde momenten boven de maximumgrens piekte.

Daan (archieffoto) trad gisteravond op op het Sint-Baafsplein. De milieudienst hield metingen en stelde vast dat de geluidssterkte van zijn muziek op bepaalde momenten tot 104 decibel opliep. "En dit terwijl de maximumpiekgrens op 100 decibel ligt", zegt Jan Schiettecatte van de dienst feestelijkheden van de stad Gent. "4 decibel boven de grens veroorzaakt exponentieel meer geluid."

De organisatie zal vandaag de geluidsopstelling herbekijken. Het parket moet nu beslissen of de organisatie een minnelijke schikking krijgt of zich voor de strafrechter moet verantwoorden.

Ook Polé Polé kreeg een waarschuwend proces-verbaal omdat het festival aan de Graslei en de Korenlei volgens de stad flirtte met de maximumgrens.

Bij het begin van de zomer heeft de Belgische muzieksector zelf een charter tegen gehoorschade ondertekend. Daarin werd de maximumgrens op 103 decibel vastgelegd, een norm die volgens audiologen veel te luid is.