Flahaut en Pieters Kamer- en Senaatsvoorzitter

De voormalige minister van Defensie André Flahaut (PS) en Danny Pieters (N-VA) zijn verkozen tot respectievelijk voorzitter van de Kamer en voorzitter van de Senaat. Siegfried Bracke is een van de ondervoorzitters van de Kamer.

De Kamer en Senaat hebben in hun laatste zitting voor het zomerreces hun nieuwe voorzitters verkozen. De voordracht maakt deel uit van een akkoord tussen PS en N-VA, de twee winnaars van de verkiezingen. Het is niet zeker dat de twee ook na de regeringsvorming voorzitter blijven.

André Flahaut nieuwe Kamervoorzitter

In de Kamer neemt André Flahaut de hamer over van Patrick Dewael (Open VLD). Flahaut kreeg 91 van de 102 geldige stemmen achter zijn naam. Tegenkandidaat Alexandra Colen (Vlaams Belang) haalde 11 stemmen. Opmerkelijk, 33 senatoren stemden blanco.

Flahaut is er zich van bewust dat zijn voorzitterschap van korte duur kan zijn. "Het is duidelijk dat wat vandaag in plaats gesteld wordt, herbekeken kan worden met de vorming van de regering", klonk het. Intussen belooft de PS'er de voorzittershamer "met gezond verstand en nederigheid" te hanteren.

Onmiddellijk nadat de PS Flahaut als kandidaat naar voren had geschoven, ging Gerolf Annemans (Vlaams Belang) achter het spreekgestoelte staan en nam het akkoord tussen de PS en de N-VA op de korrel, waarbij hij met nadruk verwees naar de voormalige "Laat je niet strikken"-campagne van de N-VA. Op de PS-banken konden Elio Di Rupo en Laurette Onkelinx een lachje niet onderdrukken.

De Kamer stelde ook het Vast Bureau samen. Dat bestaat uit vijf ondervoorzitters en vier secretarissen. De vijf ondervoorzitters zijn Ben Weyts (N-VA), Corinne De Permentier (MR), Sonja Becq (CD&V), Siegried Bracke (N-VA) en André Frédéric (PS). Dirk Van der Maelen (SP.A), Patrick Dewael (Open VLD), Stefaan Van Hecke (Groen!) en Filip De Man (Vlaams Belang) zijn verkozen tot secretaris. De quaestuur wordt teruggebracht van zes naar vier leden: Sarah Smeyers (N-VA), Colette Burgeon (PS), Olivier Maingain (MR) en Gerald Kindermans (CD&V).

Danny Pieters nieuwe Senaatsvoorzitter

N-VA-senator Danny Pieters is verkozen tot voorzitter van de Senaat. De Franstalige liberalen van de MR van Pieters' voorganger Armand De Decker en de groenen onthielden zich tijdens de stemming.

In zijn openingstoespraak herinnerde Pieters eraan dat de liberaal Emmanuel De Cloedt in 1913 voor het eerst Nederlands sprak in de Senaat. De Vlaamse minister van het ogenblik antwoordde in het Frans opdat de andere leden het ook zouden kunnen verstaan. Driekwart eeuw geleden omschreef La Libre Belgique het spreken van Vlaams in de Senaat als "séparatisme parlementaire", aldus Pieters.

De Senaat stelde ook het bureau van de hoge vergadering samen. Eerste ondervoorzitter is de Luikse burgemeester Willy Demeyer (PS), tweede uittredend Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) en derde Helga Stevens (N-VA). De quaestuur wordt voorgezeten door CD&V-voorzitter Wouter Beke en bestaat voorts uit Olga Zhiren (PS) en Bert Anciaux (SP.A).

Tien gecoöpteerde senatoren

Ook de tien gecoöpteerde senatoren legden de eed af. Het zijn Bart Laeremans (Vlaams Belang), Guido De Padt (Open VLD), Ahmed Laaouej en Philippe Mahoux voor de PS, Alain Courtois (MR), Peter Van Rompuy (CD&V), Guy Swennen (SP.A) en Huub Broers en Karl Vanlouwe voor de N-VA, en Cécile Thibaut voor Ecolo. Daarmee is de Senaat volledig samengesteld.

Meest gelezen