Koning hoopt op dialoog in toekomst

Koning Albert II hoopt dat de gewesten en gemeenschappen in ons land "nieuwe vormen" vinden om samen te werken. Bovendien hoopt de vorst op goede relaties met Congo en tussen de Europese lidstaten, nu België Europees voorzitter is.

Dat heeft de koning gezegd in zijn traditionele toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag. Sinds de verkiezingen van 2007 heeft Albert het wel elk jaar moeten hebben over de staatshervorming en de communautaire spanningen in België. Ook nu pleit hij voor een dialoog tussen de verschillende taalgemeenschappen in ons land. "Communautaire spanningen hebben ons land beroerd", aldus de koning, "en de vervroegde verkiezingen hebben belangrijke politieke verschuivingen met zich meegebracht." Maar nu wil de vorst naar de toekomst kijken.

Hij hoopt dat de gewesten en gemeenschappen nieuwe vormen van samenleven kunnen bedenken "waarin iedereen zich goed kan voelen." Dit alles moet leiden tot een nieuw evenwicht tussen het federale niveau en de deelstaten. Maar de staatshervorming mag van Albert II niet alle energie opslorpen. Er blijven immers belangrijke sociaaleconomische uitdagingen zoals het begrotingstekort en het vrijwaren van de sociale zekerheid.

Aandacht voor Congolese vrouwen

De koning had het in zijn toespraak ook over zijn reis naar Congo eind juni naar aanleiding van de viering van de onafhankelijkheid van de voormalige kolonie. "De Koningin en ikzelf waren bijzonder getroffen door de zeer hartelijke ontvangst die ons werd bereid. Wij hebben de vriendschap van het Congolese volk voor België aangevoeld". Hij heeft bewondering voor het Congolese volk en dan vooral voor de vrouwen die het vaak hard te verduren hebben.

Tot slot bestede hij ook aandacht aan het Europees voorzitterschap van ons land. Hij stipte verschillende doelstellingen aan, zoals het opkrikken van de activtiteitsgraad en de vermindering van de CO2-uitstoot. "Ook op het gebied van veiligheid en justitie zal ons voorzitterschap erover waken dat Europa vooruitgang boekt".

Meest gelezen