Preformateur Di Rupo zal op twee sporen werken

Preformateur Elio Di Rupo (PS, foto) heeft bij de koning een tussentijds verslag uitgebracht van zijn opdracht. Di Rupo zal nu op twee sporen verder werken. De communautaire onderhandelingen zullen met meer partijen gevoerd worden dan de onderhandelingen over besparingen en sociaaleconomische dossiers.

Di Rupo is door koning Albert ontvangen in het kasteel van Laken. Hij heeft ruim twee uur lang gepraat met de vorst.

Na zijn onderhoud met de koning stuurde Di Rupo een mededeling de wereld in. "Het lijkt mogelijk om de politieke formaties samen te brengen die samen minstens een tweederdemeerderheid vertegenwoordigen en die bereid zouden zijn om oplossingen te vinden voor de institutionele hervormingen en voor BHV", schrijft hij.

Di Rupo zegt dat hij nu op twee sporen verder zal onderhandelen. Enerzijds is er het communautaire luik waarover hij gesprekken zal voeren met voldoende partijen om aan een tweederdemeerderheid te komen.

"Als er daar voldoende vooruitgang wordt geboekt", kan er een legislatuurregering komen, die de volle vier jaar moet aanblijven. Die moet de sociaaleconomische dossiers aanpakken en besparingen doorvoeren. De regeringsonderhandelingen zullen door minder partijen gevoerd worden dan de partijen waarmee het communautaire overleg wordt gevoerd, zo laat Di Rupo uitschijnen.

Waarschijnlijk praat Di Rupo voor het sociaaleconomische luik verder met de PS, het CDH, de N-VA, CD&V en de SP.A. Ecolo en Groen! zullen vermoedelijk enkel nog aan de communautaire onderhandelingen deelnemen.

Volgens de PS zal Di Rupo morgen al verder gesprekken voeren, tussen zijn afspraken in het kader van de nationale feestdag door.