"Servië zal Kosovo nooit erkennen"

In een eerste reactie op de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag zegt Servië dat het zijn vroegere provincie Kosovo nooit zal erkennen. De VS roept Europa nu op om de rangen te sluiten rond de kwestie.

Nog voor de uitspraak van het hof over de onafhankelijkheidsverklaring had Servië gesteld dat "geen enkele grens waar ook ter wereld" nog veilig zou zijn als het zijn gelijk niet kreeg.

Ook nu herhaalt Belgrado dat het de onafhankelijkheid van zijn vroegere provincie Kosovo "nooit en onder geen enkele voorwaarde" zal erkennen.

De Verenigde Staten -die Kosovo als eersten erkenden- roepen de Europese landen nu op "om zich te verenigen" rond de kwestie. In de EU erkennen 22 van de 27 lidstaten Kosovo. Vooral Spanje met de Baskische kwestie, beschouwt Kosovo als een gevaarlijk precedent. Rusland blijft gekant tegen Kosovo en zegt dat de onafhankelijkheid enkel geregeld kan worden door gesprekken met Servië.

De NAVO-vredesmacht KFOR (foto) zegt dat de uitspraak van het hof niets verandert aan haar mandaat. Dat is goedgekeurd door de VN-resolutie 1244 uit 1999. De NAVO had ooit 50.000 manschappen in Kosovo, maar dat zijn er nu nog 9.900.

Vanackere is tevreden

Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere (CD&V, foto) is tevreden over het positieve advies van het gerechtshof. Nu kan niemand nog belemmeringen zien in de onafhankelijkheid van Kosovo, aldus de minister.

Ons land zit de EU voor, maar inzake buitenlands beleid wordt de kar getrokken door permanent EU-topdiplomate Catherine Ashton. Wel steunt Vanackere de pogingen van Ashton om de dialoog tussen Servië en Kosovo op gang te helpen trekken.

Europarlementslid Frieda Brepoels (N-VA) wil dan weer dat ons land de vijf EU-lidstaten die Kosovo nog niet erkend hebben, over de streep helpt trekken. Het gaat om Spanje, Griekenland, Cyprus, Roemenië en Slovakije, die allen vrezen dat ze zelf onderdelen van hun grondgebied zouden verliezen met Kosovo als precedent.

Kosovo is symbool voor Servië

Het verlies van Kosovo is voor de sterk nationalistische Serviërs erg moeilijk ter verteren. Voor hen is de historische slag om Kosovo uit 1389 een keerpunt in de geschiedenis. Toen werden de Serviërs verslagen door de binnenvallende Ottomaanse Turken die tot in de 19e eeuw over het gebied zouden heersen.

Kosovo heeft dus erg belangrijk, al is meer dan 90% van de bevolking vandaag van Albanese oorsprong. Na de oorlog in '99 zijn nog meer etnische Serviërs gevlucht en vormen die nu enkel in het noorden rond Mitrovica, een meerderheid die op erg gespannen voet leeft met Albanese Kosovaren.

Logisch gezien zou dat gebied eventueel geruild kunnen worden met de Zuid-Servische streek van Presevo, waar er een grote meerderheid aan Albanezen woont. Hoe dan ook zou het monument op het historische slagveld van 1389 in Kosovo blijven.