Excuses van politie wegens tactloos gedrag

De politie van de zone Essen-Kalmthout-Wuustwezel verontschuldigt zich op haar website voor het gedrag van een van haar agenten. Die stelde zich tactloos op tegenover de ouders van een verongelukt meisje.

Vorige zondag was in de gemeente Essen een 17-jarig meisje verongelukt. Bij de afhandeling van het ongeval zou een van de politieagenten zich weinig tactvol hebben opgesteld. Hij behandelde de ouders van het meisje erg arrogant en schakelde pas na een paar dagen de dienst Slachtofferhulp in.

De korpschef van de politiezone excuseert zich daar nu voor op de website. "Elke burger heeft recht op een onmiddellijke en behoorlijke ondersteuning wanneer zij het slachtoffer zijn van een traumatische gebeurtenis of wanneer zij de naaste zijn van iemand die dergelijke gebeurtenis heeft meegemaakt", staat er te lezen. "De excuses van de politie voor dit niet-handelen zijn nu een schrale troost, komen veel te laat, maar zijn wel gemeend. "