Fraude met subsidies voor zonnepanelen

De VREG, de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, is fraude met zonnepanelen op het spoor gekomen. Installateurs zouden de datum van ingebruikname vervalst hebben zodat de klanten nog een hogere premie kunnen opstrijken. Ook een erkend keuringsbedrijf zou hierbij betrokken zijn.

De voorwaarden voor de steunregeling bij het plaatsen van zonnepanelen zijn sinds begin dit jaar verstrengd. Sinds 1 januari van dit jaar krijgen eigenaars van zonnepanelen 350 euro per groenestroomcertificaat. Voor alle zonnepanelen die voor deze datum in gebruik werden genomen, is er een premie van minimum 450 euro per certificaat. Bovendien geldt er sinds dit jaar een isolatievoorwaarde: wie zijn dak niet voldoende heeft geïsoleerd, krijgt een lagere premie per certificaat.

Eind vorig jaar was er een kleine rush op zonnepanelen. Iedereen die het geld had, haastte zich om nog voor het einde van het jaar de panelen te kunnen installeren en in gebruik nemen. Veel installateurs en sommige keurders konden de toevloed niet altijd volgen. Maar zonnepanelen mogen overeenkomstig het Algemeen Reglement Betreffende de Elektrische Installaties (AREI) niet in gebruik worden genomen voor het bezoek van een erkende keurder. Pas nadat een keurder het certificaat van ingebruikname geeft, kan de eigenaar een premie krijgen voor zijn groenestroomcertificaten.

Veel installateurs hebben ondanks het feit dat ze de zonnepanelen niet tijdig zouden kunnen in dienst stellen, toch de aanvragen blijven noteren, zo stelt de VREG. Daarbij werd de klant niet alleen misleid, soms moest deze ook een meerprijs betalen, aldus de VREG.

De regulator heeft een onderzoek ingesteld tegen alle installateurs die vervalste aanvragen voor groenestroomcertificaten hebben ingediend voor hun klanten. Daarbij werd de datum van ingebruikname vervroegd om toch aanspraak te kunnen maken op de 450 euro per groenestroomcertificaat.

De VREG vraagt alle personen die slachtoffer zouden zijn van dergelijke fraude om een klacht in te dienen bij de lokale politie. De klacht wordt dan automatisch bij het grote dossier gevoegd.

Meest gelezen