"Oranje-pastoor" mag terug naar z'n parochie

De Nederlandse pastoor die in een oranje kazuifel de mis had opgedragen, mag terugkeren naar zijn parochie in Obdam. Dat is besloten bij overleg tussen het parochiebestuur en de bisschop.

De pastoor moet zich wel eerst twee maanden bezinnen over zijn ambt. Het parochiebestuur vond één maand genoeg, maar de bisschop niet.

Pastoor Vlaar werd geschorst, omdat hij de dag van de WK-finale in een oranje kazuifel een mis hield die helemaal in het teken van voetbal stond. Hij droeg een oranje gewaad, zong een oranjelied en hing de kerk vol met voetbalvlaggetjes.