Alle Belgische banken slagen in EU-stresstest

Alle grote banken die in ons land werken, zijn geslaagd in de grote stresstest van de Europese Unie. Die heeft in totaal 91 Europese banken onderzocht op hun kansen om een volgende grote crisis te overleven zonder extra steun.

De Europese Unie heeft in totaal 91 grote Europese banken en spaarkassen aan de stresstest onderworpen. Er werd gekeken of die een hypothetisch rampscenario's zoals de recente financiële crisis zouden overleven zonder extra kapitaal of hulp te moeten zoeken.

Bij die scenario's ging men uit van een recessie die twee jaar lang zou duren, aangevuld met een crisis op de woningmarkt waarbij de prijzen met 50% zouden dalen. De banken die onvoldoende kapitaal zouden hebben om dat te doorstaan, zullen verplicht worden om extra geld te zoeken, onder meer door de uitgifte van nieuwe aandelen.

Het resultaat valt eigenlijk mee: van de 91 onderzochte banken en spaarkassen zijn er slechts zeven niet geslaagd. Het gaat om vijf Spaanse spaarkassen, de Griekse ATEbank en de Duitse HypoReal Bank die eerder al moest genationaliseerd worden om een faillissement te voorkomen.

Het vrij goede resultaat is misschien niet zo verrassend, want tijdens de recente financiële crisis hebben veel banken noodgedwongen hun kapitaal moeten optrekken of overheidssteun moeten vragen.

Het valt nu af te wachten hoe de beurzen gaan reageren en of het vertrouwen terugkeert in de Europese bankenwereld. Dat was immers het belangrijkste doel van de test: duidelijkheid scheppen.

De Europese Centrale Bank en het Internationaal Muntfonds reageren verheugd op de resultaten van de stresstest.

De Belgische banken krijgen groen licht

Alle grote Belgische banken die aan de test werden onderworpen, zijn met vlag en wimpel geslaagd. Het gaat dan in de eerste plaats om KBC en Dexia, maar ook om de filialen van het Nederlandse ING en BNP Paribas Fortis.

Ook KBC, Dexia en ING hebben de voorbije jaren hun kapitaal kunnen versterken. Fortis Bank heeft zijn heil gezocht bij het Franse BNP Paribas die de crisis al bij al goed doorstaan heeft.

Minister van Financiën Didier Reynders (MR) reageert verheugd op de resultaten. Die weerspiegelen volgens hem de inspanningen die de voorbije jaren gedaan zijn om het vertrouwen te herstellen, maar hij onderstreept tegelijk dat het toezicht op de financiële sector strenger moet worden.