Slechts 8 gevangenen kozen dit jaar hazenpad

Er zijn dit jaar nog maar 8 gevangenen ontsnapt in ons land en dat is veel minder dan de voorbije twee jaar. België kreeg van de Raad van Europa ook goede punten voor het gevangenisbeleid.

"Uit onze cijfers blijkt dat er dit jaar 8 ontsnappingen zijn geweest uit de gesloten inrichtingen", zegt Laurent Sempot van het gevangeniswezen. "Van die 8 ontsnappingen zijn er eigenlijk maar 3 die echt vanuit de gevangenis zijn gebeurd. De andere ontsnappingen gebeurden tijdens bijvoorbeeld hospitalisaties of overbrengingen naar de politie", aldus Sempot.

Volgens ontslagnemend minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) zijn er minder ontsnappingen, omdat er werd geïnvesteerd in de beveiliging. "Er zijn bijvoorbeeld meer helikopternetten, maar er zijn ook vingerafdruksystemen geïntroduceerd en er is daarnaast ook veel meer vorming voor het personeel. Ik denk dat het ook te maken heeft met de opening van de gevangenis in Tilburg, waardoor de druk in de andere gevangenissen lager is geworden en de sfeer er beter is geworden", aldus De Clerck, die ook aangeeft dat er nog verder geïnvesteerd wordt in de beveiliging van de gevangenissen.

Goede punten voor gevangenisbeleid

Het Comité ter voorkoming van foltering en van onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing van de Raad van Europa geeft België over het algemeen goede punten voor zijn gevangenisbeleid. Toch staan in het rapport ook punten van kritiek en vragen om opheldering.

Zoals gebruikelijk is er kritiek op de overbevolking van de Belgische gevangenissen. In het rapport staan onder meer opmerkingen over de gevangenis van Jamioulx, waar de bezettingsgraad 150 procent bedraagt. Het masterplan 2008-2012 voor de bouw en renovatie van gevangenissen en de huur van de Nederlandse penitentiaire instelling in Tilburg krijgen wel bijval.

De Raad van Europa dringt in het rapport wel aan op de invoering van een gegarandeerde dienstverlening voor gedetineerden en vraagt naar aanleiding van incidenten met politieagenten een oplossing voor de momenten dat cipiers staken en worden vervangen door politiemensen.