Parkieten overheersen het Brusselse luchtruim

In Brussel vliegen alsmaar meer parkieten in het wild rond. Zo'n 40 jaar geleden waren er nauwelijks parkieten in de hoofdstad, in 2007 waren het er al 7.000 en nu zouden er zo'n 10.000 exemplaren rondvliegen.

"We stellen een exponentiële stijging vast van het aantal parkieten", zegt Olivier Beck van de dienst Leefmilieu bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer in La Capitale.

De aanwezigheid van de parkieten is niet helemaal positief. Ze zijn een bedreiging voor de inheemse vogels en de vleermuizen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bereidt een actieplan voor om de populatie parkieten beter te beheren. "Een oplossing zou kunnen zijn om een aantal parkieten te vangen en te steriliseren of doden. Maar dat moet nog effectief blijken om de populatiegroei te kunnen beheren", zegt Beck.