Steinerschool dreigt erkenning te verliezen

Steinerschool De Zonnewijzer in Leuven dreigt haar erkenning te verliezen, na een ongunstig advies van de onderwijsinspectie. De school kwam vorig jaar in opspraak nadat een leerling honderd keer de trap moest op en af lopen, omdat ze een andere leerling had uitgelachen.

De onderwijsinspectie geeft zeer zelden zo'n ongunstig advies. Een negatief advies betekent dat de procedure is ingezet om de erkenning van de school en dus ook de subsidies te schrappen. Toch krijgt de school nog de kans om tegen september een verbeterplan in te sturen. Als het parlement dat goedkeurt, krijgt de school een tijdelijke erkenning. Binnen de drie jaar moeten alle punten uit dat plan ook verbeterd zijn, anders verliest de school ook de erkenning voor het departement Onderwijs.

Het ongunstig advies van de onderwijsinspectie heeft niets te maken met de lijfstraffen, waardoor de school in opspraak kwam. In het rapport staat dat de school "niet zorgverbredend genoeg" werkt. Zorgverbreding gaat over de leerwinst van leerlingen en zorg op maat van elke leerling. De inspectie stelde ook vast dat de neuzen van de leerkrachten en directie niet allemaal in dezelfde richting wijzen.