Belgische handel aan de beterhand

In mei stegen de uitvoer en de invoer in ons land met respectievelijk 23,4 en 24,9 procent tegenover mei 2009. De Belgische handelsbalans was in mei licht negatief, met een handelstekort van 300 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die de Nationale Bank heeft bekendgemaakt.

De handelsbalans is de som van de opbrengst van goederen en diensten die we uitvoeren en de kost van goederen en diensten die we in ons land invoeren. Omdat de invoer harder steeg dan de uitvoer, staat er op de handelsbalans een tekort van 300 miljoen euro.

Toch is een tekort niet noodzakelijk een slechte zaak. Zo kan een gestegen invoer duiden op een aantrekkende consumptie. Een gestegen uitvoer kan dan weer betekenen dat een land meer produceert.

In ieder geval wordt er weer veel meer handel gedreven in ons land dan een jaar geleden. Toch staat het handelsniveau in België nog 10 procent onder het peil van voor de economische crisis.