CO2-uitstoot is lichtjes gedaald

Vorig jaar is de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide met 1,3% gedaald. Toch blijven de doelstellingen van het Kyoto-protocol nog ver buiten bereik.

De cijfers komen van het Duitse instituut voor hernieuwbare energie. Dat stelde een daling met 1,3% op wereldschaal vast. Dat is deels het gevolg van de economische crisis, maar ook van investeringen in hernieuwbare energie.

China neemt het grootste deel van de uitstoot voor zijn rekening. De Chinese industrie stoot nu zoveel CO2 uit als de Verenigde Staten en Rusland -toch ook geen kleine vervuilers- samen.

In totaal werd vorig jaar 37% meer CO2 uitgestoten dan in 1990. Onder het protocol van Kyoto hebben een veertigtal -meestal ontwikkelde landen- beslist om tegen 2012 zowat 5% minder CO2 uit te stoten. Die doelstelling lijkt dus nog niet echt binnen bereik.

Eind dit jaar komt er een nieuwe internationale conferentie over de beperking van broeikasgassen en het klimaat.