Nog heel wat geld nodig voor Pakistan

De Verenigde Naties hebben tot nu toe nauwelijks een derde van het geld binnengekregen dat nodig is voor dringende hulp aan de noodlijdende Pakistanen. Intussen bereiden de hulpcentra zich voor op de verwachte vluchtelingenstroom.

De Verenigde Naties hebben naar eigen zeggen 460 miljoen dollar nodig om de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan dringende hulp te bieden. Zowat een vijfde van het land is overstroomd. 700.000 hectare aan landbouwgrond, met tarwe, suiker en maïs, is overspoeld. Tot nog toe is er echter nog niet eens een derde van het nodige geld binnengekomen.

Er zijn wel nieuwe toezeggingen gedaan door onder meer Japan en Australië, met enkele tientallen miljoenen dollars. Ook Afghanistan heeft aangekondigd een miljoen dollar te schenken. Maar de nodige 460 miljoen dollar is daarmee nog lang niet bereikt.

Het grootste probleem op dit moment in de overstroomde gebieden is het gebrek aan zuiver water. Heel wat kinderen zijn al door dehydratatie gestorven. "De grootste uitdaging wordt om vaste verdeelpunten te installeren op plaatsen waar veel mensen wonen, en om zuiver en met chloor gezuiverd water naar die plaatsen en naar scholen en ziekenhuizen te brengen", zegt Thomas Batardy van Artsen Zonder Grenzen.

Ook de hitte, met temperaturen boven de 30 graden, is een probleem. Kinderen zoeken daardoor afkoeling in de overstroomde rivieren, boordevol microben en meegesleurd afval.

Hulpcentra bereiden zich voor op vluchtelingenstroom

In het centrum en in het zuiden van Pakistan is het water langzaam aan het zakken. De miljoenen mensen die getroffen werden door de overstromingen, kunnen daardoor naar hogergelegen gebieden trekken. Hulpverleners vrezen dan ook dat de hulpcentra in het land overstelpt zullen worden door een vluchtelingenstroom.

De lokale ziekenhuizen proberen zich daar op voor te bereiden, maar liggen vaak nu al overvol, zo kon radioverslaggever Jens Franssen vaststellen in een kinderziekenhuis in Multan, in het zwaar getroffen zuiden van het land. "Kinderen liggen hier met twee, soms drie in één bed samen", zegt Franssen. Het ziekenhuis in Multan heeft een capaciteit van 300 bedden, maar behandelde de voorbije dagen alleen al 3.000 kinderen.

Hoewel het water op verschillende plaatsen aan het zakken is, wordt er tegelijkertijd gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen van de Indus in de komende 24 tot 48 uur. "De komende twee dagen zijn cruciaal voor de veiligheid van de mensen", klinkt het bij de autoriteiten in de provincie Sindh.