300 nieuwe sociale woningen in Meetjesland

De komende 5 jaar komen er in het Meetjesland 300 nieuwe sociale woningen bij. De Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen zal wooneenheden bouwen met twee slaapkamers.

Op dit moment heeft de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen 1.700 woningen verspreid in het Meetjesland. Dat moeten er over 5 jaar 2.000 zijn.

Opvallend is dat vooral kleinere wooneenheden gebouwd zullen worden met maximaal 2 slaapkamers, omdat die beter aangepast zijn aan de huidige gezinssamenstelling. Zo zijn er meer eenoudergezinnen en alleenstaanden.

"Binnen ons patrimonium hebben we vrij veel woningen van 3 slaapkamers en meer, terwijl we, gelet op de hedendaagse gezinsconfiguratie, kleinere woningen willen hebben. Vroeger waren er 19 procent eenoudergezinnen, nu is dat makkelijk 23 tot 25 procent. Daarnaast zijn er ook nog eens 35 procent 65-plussers", zegt directeur Steve Van Damme.