"Alle katten steriliseren en registreren"

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid werkt aan een plan om alle katten in ons land te identificeren, registreren en steriliseren. Dat is nodig omdat de asielen overvol zitten. Vanaf 2016 zou élke nieuwgeboren kat gesteriliseerd moeten worden.

Sommige gemeenten hebben momenteel een eigen sterilisatieplan. Sommige asielen krijgen ook financiële steun van de gemeente om katten te steriliseren. Maar tot op vandaag is er nog geen overkoepelend federaal plan.

Dat daar nood aan is, bewijst de overbevolking van de asielen. Vorig jaar zijn er 37.000 katten in een asiel beland. 4 op de 10 opgenomen katten kregen al een spuitje. Maar dat is niet voldoende, vindt de Raad voor Dierenwelzijn.

"De grote lijnen van het plan dat nu is voorgesteld door de raad is om in de komende jaren alle katten in het land te steriliseren en te identificeren voor ze naar hun nieuwe baasjes gaan", legt Jan Eyckmans van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid uit.

De FOD werkte daarom een meerjarenplan uit, dat in 2011 van start zou moeten gaan. Vanaf volgend jaar zouden alle katten die in een asiel zitten, gesteriliseerd moeten worden. In de jaren daarna zouden ook alle katten bij kwekers en verkopers hetzelfde lot moeten ondergaan, om uiteindelijk in 2016 ook alle katten bij particulieren thuis te steriliseren. Vanaf 2016 zou elke kat die na 2010 geboren is, gesteriliseerd moeten zijn/worden.

Een drastisch plan, lijkt het, maar de overvolle asielen maken zo'n plan dringend. "Het is duidelijk dat we iets moeten doen en we willen concrete acties zoals de Raad voor Dierenwelzijn heeft aanbevolen", zegt Catherine Terclavers, veearts bij de FOD Volksgezondheid, in de Franstalige krant La Capitale. "En het ministerie van Volksgezondheid is het daar volledig mee eens."

Wie ook achter het plan staat, zijn de dierenrechtenorganisaties. Er moet dringend iets gedaan worden aan het toenemende aantal zwerfkatten in de asielen, vindt GAIA. Vorig jaar steeg dat aantal van 23.000 naar 25.000. Te veel katten worden op straat achtergelaten, belanden in een asiel of krijgen een lethaal spuitje. En daarom moet ook de huiskat eraan geloven.

"Dat is goed voor de dieren omdat het een heleboel dierenleed bespaart, maar het is ook goed voor de mensen", zegt Michel Vandenbosch (foto) van GAIA. "Zelfs voor diegenen die niet moeten weten van katten, want je zal maar eens een hele nacht uit je slaap gehouden worden als zulke krolse katers beginnen te vechten met elkaar."