Elio Di Rupo zet preformatie-opdracht voort

De koning heeft preformateur Elio Di Rupo gevraagd om zijn opdracht voort te zetten vanaf zaterdag. Di Rupo heeft die opdracht aanvaard. Dat blijkt uit een persmededeling van het Paleis. Di Rupo zelf roept iedereen op bereid te zijn om compromissen te sluiten.

De koning heeft Di Rupo gevraagd om een aantal domeinen verder uit te diepen: de autonomie en de responsabilisering van de gefedereerde entiteiten en de duurzame financiering van de federale staat. Di Rupo zou pas zaterdag voortdoen; in de dagen daarvoor zal de koning zelf met de betrokken partijvoorzitters praten.

Uit het verslag van Di Rupo blijkt volgens het Paleis dat er "belangrijke vooruitgang" is gemaakt.

Op een persconferentie achteraf zei de preformateur dat hij heeft aanvaard om zijn opdracht voort te zetten "uit staatszin, in de hoop om op een redelijke termijn te kunnen afronden. Ik heb de laatste 40 dagen geprobeerd om het onverzoenbare te verzoenen", zei Di Rupo, "en ik heb voorstellen gedaan voor een aanzienlijke overheveling van een aantal aspecten van tewerkstelling, kinderbijslag, fiscaliteit, justitie, grootstedenbeleid,..." Volgens de preformateur vertegenwoordigt die overheveling een bedrag van 15,8 milard euro.

"Een bepalende verschuiving"

Di Rupo houdt naar eigen zeggen een aantal principes voor ogen bij zijn voorstellen voor een hervorming van de staat:

  • niemand mag er armer op worden,
  • de interpersoonlijke solidariteit en de sociale zekerheid moeten gevrijwaard blijven,
  • de Copernicaanse revolutie moet worden gerealiseerd via het overhevelen van bevoegdheden, om zo te komen tot homogene bevoegdheidspaketten,
  • de staatshervorming moet leiden tot meer autonomie van de deelstaten en een responsabilisering van de deelstaten,
  • de staatshervorming moet de stabiliteit van het land verzekeren.

Hij heeft het over "een bepalende verschuiving van het zwaartepunt naar de deelstaten".

Over responsabilisering en verantwoordelijkheid

De financieringswet moet op termijn de financiering van de federale staat en de deelstaten garanderen zodat elke entiteit zijn bevoegdheden kan uitoefenen, zegt Di Rupo. Hij wijst erop dat er weer een budgettair evenwicht moet komen: tegen 2015 moeten alle entiteiten van het land gezamenlijk een inspanning van 25 miljard euro leveren.

De preformateur geeft toe dat er hier "een groot verschil over de aanpak" blijft bestaan. "Ik zoek naar een tussenweg", zegt hij. "Ik hoop dat we daarna snel kunnen overgaan naar de fase van de onderhandeling van het regeerakkoord."

"Dit is een van de moeilijkste situaties in de geschiedenis van ons land", waarschuwt hij, en verwijst daarbij naar de verschillende signalen die de kiezers ten zuiden en ten noorden van de taalgrens hebben gegeven. "Ik wil die verschillende realiteiten transformeren en er een opportuniteit voor ons land, voor de burgers en voor alle entiteiten van maken."

Daarop volgt een waarschuwing. "Elke partij moet aanvaarden dat men niet alles kan bereiken wat men wil. Men moet in staat zijn om compromissen te sluiten." Volgens Di Rupo wordt het land sinds meer dan drie jaar vergiftigd door institutionele kwesties, en hij wijst erop dat er sindsdien nooit zo'n verregaande voorstellen zijn gedaan. "Dit is een unieke kans om verdere stappen te zetten."

"Het zou bijzonder erg zijn om geen rekening te houden met de meerderheid van de bevolking, die geen splitsing vraagt, maar wel evenwichtige hervormingen", waarschuwt hij. "Het is tijd om te kiezen. Ik zet mijn opdracht voort met de wil om te slagen en hoop dat die wil gedeeld wordt door anderen."