Positieve reacties aan Vlaamse kant

N-VA en CD&V reageren positief op het nieuws dat Elio Di Rupo zijn opdracht als preformateur voortzet en hopen dat ze het debat over de responsabilisering van de deelstaten kunnen voortzetten.

In een mededeling zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever dat hij hoopt dat er bij de Franstalige partijen een fundamentele bereidheid bestaat om dit levensnoodzakelijke debat ten gronde aan te gaan.

Zijn collega van CD&V Wouter Beke (foto) zegt dat er op het vlak van de homogenisering van de bevoegdheden al heel wat bereikt is. Nu komt het er volgens hem op aan om de gewesten ook meer verantwoordelijkheden en financiering te geven.

De waarschuwing van Di Rupo dat niemand armer mag worden, toont volgens Beke net de noodzaak aan van de responsabilisering van de gewesten.

Op de vraag of het vertrouwen tussen de gesprekspartners de voorbije dagen niet geschaad is, zei Beke dat het normaal is dat het af en toe botst.

Evenwichtig compromis

Voor de SP.A is het belangrijk dat de staatshervorming een evenwichtig compromis is. Dat zegt voorzitster Caroline Gennez.

Zo'n evenwicht houdt in dat de interpersoonlijke solidariteit, sociale zekerheid en de rechten van mensen federale materie blijven, maar ook dat de deelentiteiten de instrumenten krijgen om verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen bevoegdheden en kunnen worden gesanctioneerd of gefeliciteerd voor hun eigen beleid.