"Humanitaire ramp dreigt voor asielzoekers"

De problematiek rond de opvang van asielzoekers in ons land "escaleert dezer dagen tot ongekende hoogtes". Dat zegt Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De organisatie vraagt dringende maatregelen om een "humanitaire ramp" te vermijden.

De opvangcrisis bereikte een hoogtepunt door een onduidelijk beleid inzake opvang van asielzoekers. Ook de aanhoudende onenigheid tussen ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD) en ontslagnemend minister van Integratie Marie Arena (PS) droeg bij tot het probleem.

Bovendien nam het aantal asielzoekers in ons land nog toe door het toekennen van financiële steun. Die kwam er om het gebrek aan opvang te compenseren. Zo kwamen ook honderden migranten zonder begeleiding in hotels terecht in plaats van in speciale opvangcentra.

Nu luidt Vluchtelingenwerk Vlaanderen opnieuw de alarmbel. De organisatie vraagt een noodplan van de regering om komende winter een "humanitaire ramp" te vermijden. Ze wil ook dat de overheid dat doet "zonder zich te verliezen in kafkaiaanse administratieve procedures die de uitvoering nodeloos vertragen".

Vluchtelingenwerk Vlaanderen stelt voor om asielzoekers, die nu soms op straat moeten worden gezet, onder te brengen in leegstaande overheidsgebouwen of wooncontainers, die sinds lang door de regering zouden zijn beloofd.