Al meer dan 4 miljoen daklozen in Pakistan

Door de overstromingstamp in Pakistan zijn nu al 4,6 miljoen mensen dakloos, dubbel zoveel als aanvankelijk was gedacht. 8 miljoen Pakistanen hebben dringend hulp nodig.

Vandaag is in New York de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijeengekomen over de geplande hulp voor Pakistan. Daar heeft de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere (CD&V) aangekondigd dat de EU 140 miljoen euro extra zal vrijmaken. Dat is 30 miljoen euro meer dan eerder gezegd. België zit op dit ogenblik de EU voor.

De Verenigde Staten zouden 150 miljoen dollar steun geven aan Pakistan. De VS riepen de andere landen, en in het bijzonder China, op om ook een flinke duit in het zakje te doen.

De noden na de catastrofale overstromingen in Pakistan zijn enorm. De hulporganisaties willen meer geld voor voedsel, om de de mensen onderdak te geven en om ziektes te bestrijden. Een kwart van de 170 miljoen Pakistanen leeft sowieso al in armoede.

Meer landen beginnen nu wel geld te beloven, maar voorlopig raakt de hulp nog altijd niet snel genoeg daar waar hij het meest nodig is. De VN en de hulporganisaties vinden dat het te lang geduurd heeft voor de hulp echt op gang is gekomen.

Ons land heeft een expert van de civiele bescherming naar Pakistan gestuurd. Hij maakt deel uit van een Europees expertenteam. "Ons land heeft al 2 miljoen euro aan de Verenigde Naties gegeven voor voedselhulp in Pakistan", zegt Bart Ouvry van Buitenlandse Zaken. "We werken bewust niet op eigen houtje."

Inmiddels lanceert het Consortium 12-12 een nationale campagne voor Pakistan, met een enkel rekeningnummer: 000-0000012-12.