Onduidelijkheid over Operatie Kelk blijft

Het parket-generaal mag geen informatie geven over het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling over de Operatie Kelk. Wim De Troy, de onderzoeksrechter die aan het hoofd staat van de operatie, verzet zich daar nog altijd tegen.

In het kader van Operatie Kelk, het onderzoek naar het jarenlange kindermisbruik in de katholieke kerk, liet de onderzoeksrechter op 24 juni ophefmakende huiszoekingen uitvoeren in het bisschoppelijk paleis in Mechelen en in de kantoren en de woning van kardinaal Danneels. Het gerecht nam daarmee het onderzoek uit handen van de commissie-Adriaenssens, die al honderden dossiers van slachtoffers had verzameld.

Onderzoek

De manier waarop de huiszoekingen verliepen deed heel wat stof opwaaien. Het parket-generaal besloot daarom uit te zoeken of er geen fouten waren gemaakt bij die huiszoekingen. De kamer van inbeschuldigingstelling heeft die zaak vorige week behandeld, maar de inhoud van het arrest werd op vraag van De Troy niet bekendgemaakt.

Dat wekte heel wat verontwaardiging, onder meer van de slachtoffers van het misbruik. Hun advocaten voerden aan dat zij recht hadden om te weten wat er beslist was.  Minister van Justitie Stefaan De Clerck vroeg daarop aan het parket-generaal om de inhoud van het arrest toch bekend te maken. Dat zou vandaag gebeuren, maar het parket-generaal zegt dat het geen toestemming krijgt van De Troy om meer informatie te geven.

Inhoud arrest?

Wat er precies in het arrest staat, blijft dus onduidelijk, al wordt er wel vermoed dat het parket-generaal heel wat opmerkingen had bij de huiszoekingen en dat de kamer van inbeschuldigingstelling daarmee rekening heeft gehouden.

In een tweede zaak, de klacht van de bisschoppen tegen de huiszoekingen, heeft het parket-generaal immers gesteld dat de huiszoekingen nietig zijn. Een uitspraak van de kamer van inbeschuldigingstelling over deze klacht, volgt wel pas begin september.