"Het heelal zal eeuwig uitdijen"

Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zal het heelal altijd verder blijven uitdijen en ten slotte een ijskoud en dood gebied worden.

Algemeen nemen astronomen al tientallen jaren aan dat het heelal ongeveer 15 miljard jaar geleden ontstaan is uit de "Big Bang", de grote oerknal. Sindsdien dijt alle materie alsmaar verder uit elkaar.

Al evenlang worstelen sterrekundigen met de vraag of dat zo zal blijven doorgaan of dat de expansie op een bepaald ogenblik zal ophouden en het heelal daarna opnieuw zou inkrimpen.

Onderzoekers van het JPL, een lab van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, zouden nu aanwijzingen hebben gevonden voor een eeuwig uitdijend heelal.

Ze deden dat door het bestuderen van "donkere energie" in het heelal. Die zou drie vierde van alle energie uitmaken. Ze konden de hoeveelheid bereiken op basis van het licht van erg verre sterrenstelsels dat omgebogen zou zijn door de Abell 1689, een grote cluster van sterrenstelsels tussenin. Die zou werken als een soort "vergrootglas".

Volgens JPL zal de materie in het heelal dus voor altijd uit elkaar blijven vliegen tot er ten slotte een dood en ijskoud gebied overblijft. De temperatuur daarvan zou liggen rond het absolute nulpunt, dat berekend is op -273,15 graden Celsius of nul Kelvin.