"Opletten bij zelfdoding met artisanaal gas"

Binnenlandse zaken waarschuwt de hulpverleners in ons land voor een nieuwe zelfdodingsmethode. Daarbij wordt een giftig gas gebruikt dat met goedkope huishoudmiddelen wordt gevormd.

Hulpploegen die tussenbeidekomen bij een dergelijke poging tot zelfdoding lopen zelf gevaar als ze het gas inademen. Dat kan in bepaalde gevallen zelfs dodelijk zijn.

Hulpdiensten moeten vooral opletten bij zelfdodingen waarbij kieren en verluchtingsgaten van kleine ruimtes zijn afgeplakt. Dat kan wijzen op het gebruik van zo'n gas. "Hulpverleners moeten zeker niet onbezonnen binnen gaan", zegt Johan Schoups van het Kenniscentrum voor Civiele Veiligheid. "Als het slachtoffer nog een teken van leven vertoont, kan het onder bescherming van een ademhalingstoestel via een grijpredding worden gered. Met gepaste beschermingsmiddelen kan u dan de ruimte betreden om het incident af te werken."

In ons land zijn er nog geen gevallen bekend waarbij de methode werd gebruikt.