De Clerck wil toch communicatie Operatie Kelk

Ontslagnemend minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) steunt de beslissing van het parket-generaal van Brussel om het arrest over de omstreden huiszoekingen bij het bisdom in Mechelen uit te voeren.

Eind juni viel het gerecht binnen in het bisschoppelijk paleis in Mechelen en in de kantoren en de woning van kardinaal Danneels. Ook de dossiers van de commissie-Adriaenssens, waar slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk terecht konden, werden in beslag genomen. Operatie Kelk kaderde in het onderzoek naar het seksueel misbruik in de Kerk.

Maar de spectaculaire huiszoeking deed heel wat stof opwaaien. Het parket-generaal, dat een niveau hoger staat dan het parket op het niveau van de rechtbank van eerste aanleg, besloot daarom uit te zoeken of er geen fouten waren gemaakt. De kamer van inbeschuldigingstelling had vorige week een arrest geveld in de zaak,  maar onderzoeksrechter Wim De Troy wilde de inhoud daarvan niet bekendmaken.

De Clerck begrijpt De Troy niet

De Clerck vroeg daarom aan het parket-generaal om de inhoud bekend te maken. Maar ook nu eiste De Troy absolute geheimhouding. Als onderzoeksrechter heeft hij immers dat recht. Dat betekent dat we nog altijd niet weten of Operatie Kelk nu wettelijk was of niet. De minister van Justitie begrijpt de houding van De Troy niet, omdat het onderzoek altijd prominent in de media is verschenen. Hij vindt bovendien dat de slachtoffers recht hebben op duidelijkheid.

De Clerck steunt daarom het parket-generaal dat via de uitvoering van het omstreden arrest de inhoud ervan wil achterhalen. Mogelijk zal dan blijken dat een deel van de omstreden huiszoekingen in Mechelen niet wettig waren en dat (een deel van) het in beslag genomen materiaal teruggegeven moet worden.