Koning ontvangt nog meer partijvoorzitters

Koning Albert heeft op het paleis in Laken de partijvoorzitters van Ecolo, Groen! en de PS ontvangen. Gisteren al waren N-VA, Cd&V, SP.A en CDH langs geweest bij de vorst.

Nadat preformateur Elio Di Rupo woensdag zijn verslag had uitgebracht over de stand van zaken bij de onderhandelingen over een nieuwe staatshervorming, had de koning een pauze van twee dagen ingelast om nog eens overleg te plegen met de voorzitters van de zeven betrokken partijen.

De onderhandelingen waren begin van de week vastgelopen over de financieringswet. Dat is de wet die de geldstromen regelt tussen de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen. De Vlamingen willen die wet grondig herzien, maar dat stuit op verzet van de Franstaligen. 

Maar nu preformateur Di Rupo van de koning de opdracht heeft gekregen om de "responsabilisering" van de deelstaten te onderzoeken, zal die financieringwet op een of andere manier toch ter sprake komen.

Groen! voor herziening wet

Ook Groen!-voorzitter Wouter Van Besien vindt dat een herziening van de financieringswet nodig is. "Voor de nieuwe bevoegdheden die overkomen zal een regeling moeten worden getroffen, maar het is logisch om het ook in zijn geheel te bekijken."

Het is belangrijk dat alle bestuursniveaus voldoende geld hebben, zowel de federale, de regio's en de gewesten, en het is ook nodig dat, met respect voor de interpersonele solidiariteit, er toch ook een responsabilisering komt op verschillende vlakken. We denken daarbij aan arbeidsmarktbeleid, maar ook op vlak van milieubeleid is er een responsabilisering nodig", aldus Van Besien.

Morgen zit preformateur Di Rupo weer samen met de onderhandelaars van de andere partijen. Dan zal moeten blijken of de pauze in de gesprekken en het overleg met de koning iets hebben opgeleverd.