Di Rupo sprak opnieuw met partijvoorzitters

Preformateur Elio Di Rupo (PS) heeft vandaag opnieuw samengezeten met de voorzitters van de zeven partijen die een compromis over de staatshervorming zoeken. Vooraf had hij een gesprek met N-VA-voorzitter De Wever en CD&V-voorzitter Beke. Er is weinig uitgelekt over de inhoud van de onderhandelingen.

Voor het eerst sinds maandag zijn de zeven partijen die onderhandelen over het communautaire luik opnieuw samengekomen. Nadat de koning eerder deze week aan zet was geweest, schakelde Di Rupo meteen vele versnellingen hoger. Voor het eerst sinds de breuk van maandagavond kwamen de onderhandelaars van SP.A, CD&V, N-VA, Groen!, Ecolo, CDH en PS opnieuw bijeen. Maar eerst hebben De Wever en Di Rupo een tête-à-tête gehouden. De plenaire vergadering met preformateur Elio Di Rupo en de betrokken partijvoorzitters - aangevuld met telkens één 'technicus' naar keuze - werd rond 15.00 uur op gang geschoten, maar was omstreeks 18.30 uur alweer voorbij.

Er lekte maar weinig uit over de inhoud van de gesprekken. De sfeer vandaag was naar verluidt zeer goed. Er waren bloemen en gebakjes voor de verjaardag van SP.A-voorzitter Caroline Gennez, maar inhoudelijk zouden de gesprekken moeilijk verlopen zijn.

Aangezien de gesprekken begin deze week waren afgesprongen op de Vlaamse vraag om financiële responsabilisering, werd algemeen verwacht dat voornamelijk over die kwestie gepraat zou worden. Bij nader inzien bleek echter dat de "verduidelijking van de perimeter met over te dragen bevoegdheden" de "hoofdmoot" van de gesprekken vormde, zo lieten meerdere onderhandelaars optekenen. Daarbij werden ook punten die eerder al aan bod kwamen opnieuw op tafel gelegd.

Morgen geen nieuwe plenaire vergadering

De responsabilisering kwam weliswaar ter sprake, maar zou vooral morgen worden uitgediept tijdens een thematische vergadering met uitgebreidere delegaties van politici en technici. Die gesprekken zullen zich volgens een Vlaamse bron wel beperken tot de "nieuw over te dragen bevoegdheden", zoals een mededeling van het paleis woensdag al liet vermoeden.

Een en ander betekent wel dat geschoven is met de agenda die eerder naar voren geschoven werd. Anders dan verwacht, voorzien de onderhandelaars morgen geen nieuwe vergadering met de zeven. In plaats daarvan staan verschillende "thematische vergaderingen" op het programma, waarvan de samenstelling uit zowel politici als technici kan bestaan. Pas maandag is het opnieuw tijd voor een vergadering met de zeven partijvoorzitters samen. Ook dinsdag komen die in plenaire vergadering samen, maar dezelfde dag staan ook opnieuw thematische ontmoetingen gepland. Volgens een bron dichtbij de onderhandelingen zou begin volgende week ook opnieuw over BHV gepraat kunnen worden, "maar dan zonder dat daarbij meteen beslissingen vallen".

Koning was deze week aan zet

Afgelopen maandag woedde een hevige discussie over de herziening van de financieringswet, een eis van de Vlaamse partijen. De discussie werd abrupt afgebroken toen De Wever onwel werd.

Dinsdag hield Di Rupo het bij verschillende informele, bilaterale contacten. Plenair overleg kwam er niet meer. Hij kondigde 's avonds aan dat hij de volgende dag naar de koning zou trekken. Een tijdlang heerste verwarring: brengt Di Rupo enkel verslag uit, of geeft hij er de brui aan?

Het bleek dat eerste. Di Rupo gaf een persconferentie waarin hij zei dat "niemand armer mag worden" van een staatshervorming. De preformateur wilde nog even pauzeren en daarom nam koning Albert het stuur even over. Donderdag en vrijdag ontving de vorst de voorzitters van de zeven partijen die een akkoord zoeken over het communautaire luik op het kasteel van Laken. De sessies leken vooral therapeutisch: hij luisterde naar de grieven en de verzuchtingen en vroeg dat de partijen hun verantwoordelijkheid nemen.

Pas als er een akkoord is over de zesde -en veruit meest omvangrijke- staatshervorming van België, wordt Di Rupo formateur en beginnen de eigenlijke regeringsonderhandelingen.