Financieringswet ligt nu pas echt op tafel

De enige bijeenkomst die vandaag plaatsvond in kader van de preformatiegesprekken, is grotendeels beperkt gebleven tot een uitwisseling van ideeën over de responsabilisering van de regio's en de financieringswet. De omstreden financieringswet ligt nu pas echt op tafel.

Vooraf was afgesproken dat het geen "beslissingsvergadering" zou worden, benadrukken meerdere bronnen. Ook de afwezigheid van preformateur Elio Di Rupo en verschillende andere partijvoorzitters illustreerde dat.

Het ging vandaag niet om een plenaire vergadering met de voorzitters, maar om een thematische bijeenkomst met "vrij in te vullen" delegaties van drie personen. Bij afwezigheid van Di Rupo stuurde zijn partijgenote Laurette Onkelinx de vergadering, terwijl Waals minister Jean-Claude Marcourt de leiding van de PS-delegatie op zich nam.

Ook de samenstelling van de andere partijen liep uiteen. Zo stuurde CD&V zijn voorzitter Wouter Beke en Vlaams minister-president Kris Peeters, voor N-VA schoven voorzitter Bart De Wever, Vlaams minister Philippe Muyters en econoom Koen Algoed aan. De SP.A-delegatie bestond dan weer uit voormalig minister van Werk Frank Vandenbroucke, Vlaams fractieleider John Crombez en hoofd van de studiedienst Jan Cornillie, terwijl Groen!-Kamerlid Stefaan Van Hecke, politiek directeur Pieter De Gryse en Anton Delbarre afvaardigde.

Aan Franstalige zijde zaten onder meer staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet (CDH) en minister van de Franse gemeenschap Jean-Marc Nollet (Ecolo) rond de tafel.

Over de inhoud van de gesprekken lekte traditiegetrouw minder uit. Wel laten meerdere bronnen bij de onderhandelingen verstaan dat de vergadering zich beperkte tot een "clash der ideeën". Daarbij zou geen enkele Vlaamse partij het solidariteitsprincipe van de financieringswet in vraag gesteld hebben. Morgen en overmorgen gaat het overleg voort. Ook BHV zou vanaf morgen weer op de onderhandelingstafel liggen.

Bloemen voor Caroline Gennez

Gisteren zat preformateur Elio Di Rupo (PS) samen met de partijvoorzitters van SP.A, CD&V, N-VA, Groen!, Ecolo, CDH en PS (voor de PS schuift Laurette Onkelinx mee aan tafel, red.). De vergadering duurde maar een paar uur en de sfeer zat naar verluidt goed. Een jarige SP.A-voorzitster Caroline Gennez kreeg bloemen en trakteerde de onderhandelaars op gebak. De lijst met over te dragen bevoegdheden werd nog eens bekeken en men debatteerde over bepaalde knelpunten. Het financiële luik, en vooral de financieringswet, kwam maar kort ter sprake.

Deze week ontstond een kleine crisis omdat de Vlamingen een aanpassing eisen van die wet die de geldstromen tussen de federale staat en deelstaten regelt. Dat is volgens de Vlaamse partijen nodig om de deelstaten verantwoordelijk te maken voor hun eigen beleid, de fel besproken "responsabilisering". Bovendien dreigt de federale overheid op lange termijn zonder middelen te vallen.

Maar de Franstaligen vrezen dat Wallonië en zeker Brussel zo op heel wat minder middelen zal kunnen rekenen. De solidariteit komt in gevaar, redeneren ze. Maar Di Rupo werd geconfronteerd met een Vlaams front en heeft geen andere keuze om de kwestie op te lossen. Hij heeft wel één voorwaarde, liet hij verstaan op een persconferentie na zijn verslag bij de koning: niemand mag armer worden, dus noch Vlamingen noch Walen noch Brusselaars noch Duitstaligen.