Jezuïet professor Karel Van Isacker overleden

In As is de Vlaamse jezuïet professor Karel Van Isacker overleden. Hij is 97 jaar geworden. Van Isacker was een tijdlang hoofdredacteur van "De Vlaamse Linie", dat later "De Nieuwe" werd.

Hij was een groot voorstander van amnestie. Hij ijverde twintig jaar voor de herziening van het proces van Irma Laplasse, die wegens collaboratie terechtgesteld werd. Maar ook het nieuwe proces bevond haar schuldig.

Van Isacker laat de vijftiendelige encyclopedie "Twintig Eeuwen Vlaanderen" na, en een gefundeerd pleidooi voor de katholieke rechterzijde, een herwerking van zijn doctoraatsverhandeling. Op het einde van zijn leven keerde hij zich radicaal tegen het modernisme in de Kerk, dat sinds het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie de traditie opzijschoof.

De professor bleef tot het eind van zijn leven de mis opdragen volgens de oude ritus. Hij nam ook het peterschap waar van het actiecomité Doel 2020, dat ijvert voor het behoud van Doel.

Van Isacker is gekend om zijn analyse dat de malaise in de Rooms-katholieke Kerk van de tweede helft van de 20e eeuw voortkomt uit haar "bezetenheid" zich aan te passen aan de moderne wereld, zonder zich af te vragen waar die moderne wereld eigenlijk voor staat.

Nadien kwam hij nog in het nieuws als één van de peters van het Actiecomité Doel 2020 dat strijdt voor het behoud van het polderdorp.