"Slaagcijfers universiteiten zijn laag"

De slaagkans voor de eerstejaarsstudenten die vandaag aan de Vlaamse universiteiten een opleiding starten is laag. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad op basis van een studie van de K.U.Leuven. De onderzoekers suggereren onder meer een vorm van -al dan niet bindende- voorselectie en een ander financieringssysteem.

"Eerstejaarsstudenten aan Vlaamse universiteiten hebben een lage slaagkans. Dit geldt in het bijzonder voor de relatief grote groep studenten uit de zwakkere richtingen van het secundair onderwijs, met slaagkansen van minder dan 25%", zo concluderen de economen Koen Declercq en Frank Verboven van Vives (K.U.Leuven).

De onderzoekers bekeken de slaagcijfers van de 73.600 jongeren die in 2001-2007 de universiteit aanvatten. Zowat de helft slaagde niet in het eerste jaar. Eén richting wijkt af: geneeskunde heeft een slaagcijfer van 87,2. Het is de enige richting met een toelatingsexamen.

Er zijn ook verschillen naargelang het net waaruit de jongeren komen: het gemeenschapsnet geeft een slaagcijfer van 34 procent, het katholieke net een ruime 50 procent, zo werd berekend. Maar enige voorzichtigheid bij het lezen van deze cijfers moet aan de dag worden gelegd. De hogere slaagkans van studenten uit vrije scholen kan deels toe te schrijven zijn aan het feit dat deze scholen meer leerlingen aantrekken uit sterkere richtingen.

"Selectie is aangewezen"

Een jaar niet slagen, kost ook heel wat centen. Er zijn vooreerst de kosten die rechtstreeks verbonden zijn met het studeren zelf, zoals de uitgaven voor een kot, boeken en cursussen, enz. Daarnaast zijn er ook de sociale kosten door het feit dat de student later op de arbeidsmarkt toetreedt.

Het besluit van de onderzoekers is duidelijk: een vorm van selectie voor de universiteit is aangewezen. "De beperkte ervaring met toelatingsproeven aan Vlaamse universiteiten suggereert dat deze effectief zijn en de slaagkansen substantieel verhogen, zonder dat het totaal aantal geslaagde studenten daardoor noodzakelijk afneemt." Maar ook een niet-bindende oriëntatieproef zou alvast leiden tot een beter overwogen studiekeuze en hogere slaagcijfers.

Daarnaast suggereren de onderzoekers ook om niet langer vanuit alle studierichtingen in het middelbaar onderwijs toegang te verlenen tot de universiteit.

"Outputfinanciering vanaf het eerste jaar"

Om de slaagcijfers te verhogen, suggereren de onderzoekers ook het financieringssysteem van het hoger onderwijs aan te passen. "Het huidige systeem van inputfinanciering van eerstejaarsstudenten creëert weinig stimulansen om studenten actief te begeleiden bij een geschikte studiekeuze, aangepast aan hun vooropleiding en kwalificaties", zo stellen de onderzoekers. "Een alternatief beleid zou het systeem van outputfinanciering ook al toepassen voor de eerstejaarsstudenten, samen met begeleidende maatregelen om studenten actiever te screenen bij de aanvang van de universitaire studies."

Meest gelezen