43 procent studenten gebruikte ooit cannabis

43 procent van de studenten heeft ooit cannabis gebruikt, maar slechts een beperkte groep vertoont risicogedrag. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent en de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD).

De onderzoekers verzamelden vorig jaar bij meer dan 18.500 studenten gegevens over hun gebruik van alcohol, drugs en medicatie. Daaruit blijkt dat cannabis de populairste drug blijft. 43 procent van de studenten gebruikte ooit cannabis, 22,9 procent deed dat vorig jaar nog.

Tweederde van de gebruikers zegt geen negatieve gevolgen te merken van het cannabisgebruik. Bij een derde is dat wel het geval. Bij een op zes is er sprake van probleemgebruik. Vooral mannen hebben kans op problemen, want zij zijn frequentere gebruikers.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 10,9 procent van de studenten ooit kalmeer- en slaapmiddelen heeft geslikt, en 6,9 procent stimulerende medicatie. Het gebruik van die medicatie ligt beduidend hoger in de examenperiode.

Vier op tien studenten drinken meermaals per week

De onderzoekers vroegen ook naar het gebruik van alcohol. Uit de resultaten blijkt dat vier op de tien studenten meerdere keren per week bier drinkt, de meest gebruikte alcoholische drank.

11,1 procent van de mannelijke studenten vertoont kenmerken van problematisch alcoholgebruik, tegenover 1,7 procent van de vrouwen. Kotstudenten drinken frequenter dan andere studenten.