"Oosterweel zal maar 170 miljoen kosten"

De projecten die de stad en de haven op zich nemen in het kader van de Oosterweelverbinding zullen "maar" 170 miljoen euro kosten. Dat heeft de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (SP.A) gezegd in de gemeenteraad.

De kosten voor de stad bestaan uit de aanleg van een plein aan het Sportpaleis voor 8,5 miljoen, nutswerken aan de Schijnpoort voor 53 miljoen en het afstaan van gronden ter waarde van 10 miljoen die na de realisatie van het project deels weer terugvloeien naar de stad. Daarnaast neemt de haven werken aan kade en kaaimuren voor zijn rekening voor 52,5 miljoen, en het bouwdok voor de tunnel voor 55 miljoen.

De Antwerpse burgemeester benadrukte dat de stad de geplande werken goedkoper zal kunnen uitvoeren dan de 352 miljoen euro die was vooropgesteld, omdat het "niet zo'n dure dbfm-formule is met ontwerp, bouw, financiering en 50 jaar onderhoud".

Janssens zei voorts dat de stad zich louter engageert voor de opgesomde werken. "Niet voor de meerkosten van de tunnels, wat die zouden zijn", zei hij. Ook als de kosten voor de Oosterweelverbinding nog toenemen, zou dat dus geen gevolgen hebben voor de stadsbijdrage.

Antwerpen zal wel een kapitaalinjectie van 70 miljoen euro doen in wellicht de NV Liefkenshoek die de Oosterweelverbinding moet aanleggen, en zo "partner worden in het hele project", aldus Janssens. Dat geld moet van de ontwikkeling van het Mexico-eiland komen.

Bochtenwerk

De oppositiepartijen Vlaams Belang en Groen! namen het bochtenwerk van schepenen Bungeneers (Open VLD) en Van Campenhout (ex-Open-VLD) op de korrel.

Groen!-fractieleidster Freya Piryns wilde weten hoe het nu juist zat met de samenstelling van de meerderheid en de bewuste ontslagbrief van de Open VLD-fractie en haar schepenen. Janssens antwoordde dat hij als voorzitter van de gemeenteraad zélf nooit een rechtsgeldige ontslagbrief heeft ontvangen en daarmee was voor hem de kous af.

Filip Dewinter (Vlaams Belang) richtte zijn pijlen dan weer op Ludo Van Campenhout en riep hem op om zijn schepenambt alsnog neer te leggen. "Dat ambt hebt u verkregen van de liberale fractie, nadat u via hun lijst bent verkozen tot gemeenteraadslid en deel ging uitmaken van de meerderheid. Een onafhankelijke schepen hoort niet thuis in dit college", meende Dewinter. "Indien u niet meer tot de liberale fractie behoort, wees dan consequent en neem dan gewoon plaats als gemeenteraadslid."