Franstaligen: "Onverantwoord en schadelijk"

"Onverantwoord en schadelijk", zo noemen de PS, het CDH en Ecolo de beslissing van N-VA-voorzitter Bart De Wever om tabula rasa te maken. De drie partijen vinden het jammer dat de N-VA weigert om "de hervorming te finaliseren", maar zeggen wel te willen blijven praten over een staatshervorming en een nieuwe regering.

De "unilaterale" beslissing van de N-VA om de onderhandelingen over de staatshervorming weer van nul te beginnen, kan op weinig begrip rekenen in Franstalig België. "Onverantwoord en schadelijk voor alle burgers in ons land", zo reageren CDH, PS en Ecolo in een persmededeling.

"Alle partijen - behalve de N-VA - hebben de afgelopen weken laten zien dat ze bereid waren om toegevingen te doen en compromissen te maken", klinkt het. De drie partijen benadrukken dat de pakketten die op tafel liggen om naar de deelstaten te worden overgeheveld en de daaraan verbonden budgetten, wel degelijk een verschuiving van het zwaartepunt naar de gewesten veroorzaken. Ze vinden het dan ook "onverantwoord dat men zo'n uitzonderlijke kans laat schieten om België diepgaand te hervormen en meer autonomie toe te kennen aan de drie gewesten van het land".

Desondanks zullen de partijen zich constructief blijven opstellen  en zijn ze dus bereid om opnieuw aan tafel te gaan zitten. "De vorming van een federale regering die werkt voor alle burgers blijft een absolute prioriteit. De hoogdringende economische en sociale situatie vraagt hierom", luidt het.

"Wij zijn bereid om te onderhandelen, maar op een evenwichtige manier. Die kans ligt nu op tafel, ik betreur dat één partij die kans niet neemt", zegt Melchior Wathelet (CDH). Ondanks die teleurstelling over de houding van de N-VA willen de drie Franstalige partijen liefst met dezelfde 7 partijen, zonder de liberalen dus, de gesprekken opnieuw aanknopen. 

MR: "Er waren al even geen echte onderhandelingen"

MR-voorzitter Didier Reynders had eerder al kort gereageerd. Volgens hem was het al een tijdje duidelijk "dat er geen echte onderhandelingen meer waren", zegt hij op de website van Le Soir. Reynders herhaalt ook dat de onderhandelaars voor een communautair akkoord zich van methode vergist hebben. "De normale methode is om te zeggen wat we nog samen federaal willen doen en het financiële kader daarvan vastleggen."