Griekse tekort kleiner dan was afgesproken

Het begrotingstekort in Griekenland zal in 2011 oplopen tot 7 procent, minder dan was afgesproken. De economie krimpt nog steeds, maar minder snel dan vorige jaren. Athene verwacht wel dat de werkloosheid sterk zal toenemen, tot 15 procent.

De Griekse regering blijft sterk bezuinigen en heeft voor volgend jaar een begroting voorgesteld  met een tekort van 7 procent van het bruto binnenlands product. Dat is minder dan de 7,6 procent die was afgesproken met het IMF en de EU bij het opstellen van het reddingsplan voor Griekenland. Volgens de tekst is de verbetering mogelijk door een betere prestatie dan verwacht in 2010: het tekort bleef beperkt tot 7,8 procent van het bbp terwijl er eerst werd uitgegaan van een tekort van 8,1 procent. In 2009 schommelde het tekort nog rond 14 procent.

"Ons doel is niets anders dan zo snel mogelijk uit de tunnel te geraken", zei premier Giorgos Papandreou (foto) op de kabinetsraad over de begroting.  "De weg blijft moeilijk maar na vele jaren van ontsporingen keren we nu terug naar fiscale gezondheid."

In de begroting wordt er rekening mee gehouden dat de Griekse economie blijft krimpen, maar minder sterk dan tot nu het geval was. In 2011 zou Griekenland een negatieve groei kennen van -2,6 procent. In 2010 bedroeg de negatieve groei nog -4 procent.

Tegenover dat goede nieuws staat de verwachting dat de inflatie en de werkloosheid nog sterk zullen toenemen. De inflatie zou in 2011 oplopen tot 2,2 procent terwijl er uitgegaan werd van een negatieve inflatie van -0,4 procent. In 2010 zal de inflatie 4,6 procent bedragen terwijl er verwacht werd dat ze 1,9 procent zou bedragen. De voorgestelde begroting gaat er van uit dat ook de werkloosheid in 2011 nog sterk zal toenemen, tot 14,5 procent in 2011 en zelfs 15 procent in 2012. Pas in 2013 zal er sprake zijn van een voorzichtige daling, tot 14,6 procent.