"Goed samengewerkt, maar geen akkoord"

De koning heeft de politieke bemiddelaars André Flahaut (PS) en Danny Pieters (N-VA) van hun opdracht ontheven. Nadat de twee hun eindverslag hadden binnengebracht in het paleis, gaven zij op een persconferentie meer uitleg.

Zowel Flahaut als Pieters benadrukten dat ze goed hebben samengewerkt en dat de bemiddelingsopdracht in een positieve en constructieve sfeer is verlopen en dat ze heel wat werk hebben verzet. "Wat we gedaan hebben is niet voor niets geweest,  het kan als basis dienen voor anderen die na ons volgen", zei Flahaut.

Volgens Pieters bleek uit de contacten die ze hadden met de andere partijen dat er bij iedereen een goede wil aanwezig was. "Er zijn stappen voorwaarts gedaan, maar omdat de standpunten zo ver uit mekaar lagen, is er toch geen akkoord uit de bus gekomen", aldus Pieters.

Ook hij zegt dat de onderhandelaars niet van een wit blad moeten herbeginnen. Hij roept iedereen wel op om af te zien van de demonisering van de anderen, een duidelijke verwijzing naar de kritiek die Bart De Wever de laatste twee dagen over zich heeft gekregen.

Volgens Pieters hebben de verschillende partijen mekaar niet bedrogen door beloften te breken. Hij wijt de beschuldigingen heen en weer aan het feit dat er misverstanden zijn ontstaan doordat  bepaalde akkoorden door de ene kant minimalistisch en door de andere maximaal zijn geïnterpreteerd.

Koning bezorgd

Eerder vandaag ontving de koning al premier Yves Leterme (CD&V). Hij uitte zijn bezorgdheid om de welvaart in ons land en vroeg Leterme om in samenwerking met het parlement het maximum te doen om het economische en sociale welzijn van de burgers te vrijwaren in "deze zeer lange periode van lopende zaken".

Feit is dat er straks een begroting moet worden opgesteld en dat later op het jaar de sociale partners de onderhandelingen aanvatten over een nieuw interprofessioneel akkoord.

Morgen start de koning een nieuwe ronde van consultaties die minstens twee dagen zal duren. Rond de middag komt eerst hoofdrolspeler Bart De Wever aan de beurt. Na hem volgen de andere partijen, van groot naar klein. De groenen komen donderdag aan bod.

Voorlopig ziet het ernaar uit dat de liberalen ook deze keer niet welkom zijn op het paleis. Dit ondanks de speculaties over een terugkeer van Open VLD en MR aan de onderhandelingstafel.