CDA-fractie unaniem voor regeringsdeelname

Alle 21 Tweede Kamerleden van het CDA steunen de minderheidsregering van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV van Geert Wilders. De 2 "dissidente" fractieleden zijn uiteindelijk overstag gegaan. De weg voor het kabinet-Rutte I ligt nu open.

Zaterdag stemde het partijcongres van het Christendemocratisch Appel (CDA) met een meerderheid van 68 procent voor regeringsdeelname. Het laatste woord lag echter bij de CDA-fractie in de Tweede Kamer. En daar kondigde zich een groot probleem aan.

Twee van de fractieleden, Ad Koppejan en Kathleen Ferrier, lieten de afgelopen weken verstaan dat ze principieel tegen een samenwerking met de partij van Geert Wilders zijn. Het zag er dan ook lang naar uit dat ze het regeerakkoord en het gedoogakkoord niet zouden steunen. Dat zou problematisch zijn, aangezien er dan mogelijk geen meerderheid in de Tweede Kamer zou zijn.

De hele ochtend is er daarom nog druk overleg geweest met de twee "dissidente" leden binnen de CDA-fractie. Uiteindelijk zijn ze dan toch overstag gegaan. Op de fractievergadering, die door het drukke overleg een aantal uren werd uitgesteld, schaarden alle fractieleden zich achter het regeerakkoord en regeringsdeelname. Daardoor zal er zo goed als zeker een meerderheid in de Tweede Kamer zijn om het regeerakkoord te steunen en ligt de weg voor het kabinet-Rutte I open.

Fractieleider Maxime Verhagen (foto bovenaan), die afgelopen zaterdag op het CDA-congres een vurig pleidooi voor regeringsdeelname hield, beklemtoont wel dat op de fractievergadering is afgesproken dat alle elementen uit het gedoogakkoord met de PVV kritisch beoordeeld zullen worden.

"De regering zal op haar daden beoordeeld worden. Je kunt bij geen enkel voorstel garanderen dat iedereen altijd voor zal stemmen", zegt Verhagen. Alle 21 leden van de CDA-fractie geven met andere woorden steun aan de regering en de uitvoering van het regeerakkoord, maar dat betekent niet dat alles zomaar geslikt zal worden. "Alle 21 fractieleden zien het als hun opdracht om ook de minderheid van het CDA-congres te vertegenwoordigen", legt Verhagen uit.

Helingsproces bij CDA kan beginnen

CDA-voorzitter Henk Bleker noemt de fractievergadering "een goed begin" van het herstel van de eenheid binnen de partij. Volgens hem hebben de voor- en tegenstanders van regeringsdeelname begrip getoond voor elkaars bezwaren. Daar zijn stevige gesprekken aan voorafgegaan, weet Bleker, "maar niemand is geïntimideerd".

De fractievoorzitters Maxime Verhagen (CDA), Mark Rutte (VVD) en Geert Wilders (PVV) praten vandaag nog met informateur Ivo Opstelten. Nu de volledige CDA-fractie zich achter de akkoorden schaart, is de verwachting dat koningin Beatrix Rutte snel tot formateur zal benoemen. Rutte moet dan samen met Verhagen de samenstelling van het kabinet bepalen.