"Toename aantal jongeren is voorbijgaand"

Het aantal jongeren dat tweedekansonderwijs volgt, is op 20 jaar tijd sterk gestegen. In 1988 was slechts 0,8 procent van de leerlingen jonger dan 21, nu is dat al 46 procent. Volgens minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) is dat een voorbijgaand fenomeen.

Minister van Onderwijs Smet rekent erop dat de spectaculaire toename van het aantal jongeren in het tweedekansonderwijs een voorbijgaand fenomeen is. Tweedekansonderwijs is bedoeld voor volwassenen die geen diploma gehaald hebbden, maar steeds meer jongeren maken er gebruik van.

De minister vindt het goed dat jongeren alsnog een diploma proberen te halen, maar ze zouden dat beter gewoon op de middelbare school doen. Met de hervorming van het middelbaar zal dat ook vlotter gaan, zegt minister Smet. Na de hervorming zal er meer rekening gehouden worden met de individuele trajecten van de jongeren en worden de jongeren anders benaderd, aldus Smet. Ook moet het makkelijker worden om werken en leren te combineren.

Enorme toename aantal jongeren

Het tweedekansonderwijs was oorspronkelijk bedoeld voor oudere mensen zonder diploma van het secundair onderwijs, om hen de kans te geven om toch nog dat diploma te halen. Tegenwoordig volgen ook veel jongeren dit type onderwijs, jongeren die om een of andere reden hun middelbare school niet hebben afgemaakt. Intussen is al bijna de helft van de leerlingen jonger dan 21.

Vaak gaat het om zittenblijvers die zich niet meer thuis voelden op school en zijn gestopt. "De manier van samenwerken ging moeilijker met de leerkrachten omdat ik bijna volwassen was, maar op de middelbare school behandelen ze je nog altijd als een kind", zegt Vincent Vermeire (20 jaar).

Ook voor Lisa Secember (18 jaar) is de houding van de leerkracht de reden waarom ze liever naar het tweedekansonderwijs gaat. "De leerkracht luistert ook naar wat je te zeggen hebt en kijkt niet alleen naar wat er in zijn boek staat."

"We zijn geen alternatief voor middelbaar"

De Federatie van Tweedekansonderwijs is niet geheel gelukkig met het stijgend aantal jongere leerlingen op hun schoolbanken omdat ze zich niet meer thuisvoelden in het secundair onderwijs. "Het kan toch niet de bedoeling zijn dat wij gewoon een verderzetting zijn van het secundair onderwijs", zegt Inge De Win van de federatie.

"Ik denk dat binnen het secundair onderwijs een flexibel systeem moet komen voor leerlingen die schoolmoe zijn, zodat die leerlingen toch op de secundaire schoolbanken blijven zitten."

In het tweedekansonderwijs kunnen studenten zelf de lesvakken kiezen die ze (op een bepaald moment) willen volgen. Een dergelijk "individueel leertraject" zou volgens de Federatie Tweedekansonderwijs helpen om jongeren in het middelbaar onderwijs te houden in plaats van ze richting tweedekansonderwijs te sturen.