ABVV: "Geen dagcontracten meer voor interims"

De socialistische vakbond ABVV wil dat de uitzendsector het systeem van dagcontracten schrapt. Uitzendkrachten voeren vaak een lange opdracht uit, maar contractueel is het een aaneenrijging van dagcontracten, aldus het ABVV.

Vandaag organiseerde de vakbond voor de zesde keer de Dag voor de Rechten van uitzendkrachten. Het ABVV vraagt dit jaar aandacht voor het systeem van dagcontracten in de uitzendsector, een discriminerende praktijk, vindt de vakbond. Het ABVV stelt dat de wijdverspreide praktijk "de werknemers terugvoert naar de wantoestanden van de jaren 1800".

Volgens het ABVV gaat het zelfs om een derde van alle contracten in de uitzendsector. Maar zo leven veel werknemers in de blijvende onzekerheid over hun toekomst, stelt het ABVV. "Die onzekerheid: mag ik morgen terugkomen, overmorgen, volgende week?, dat is moordend", getuigt Maarten. "En daarbij komt ook nog een vraag naar grote flexibiliteit."

Federgon noemt afschaffing "ondenkbaar"

Federgon, de federatie van de uitzendsector in ons land, wil niet weten van een afschaffen van de dagcontracten. Eerder had de socialistische vakbond ABVV die afschaffing geëist.

Volgens Federgon zijn de dagcontracten in veel bedrijven een noodzaak omwille van economische en organisatorische redenen. De koepel zegt ook dat er over de kwestie al gepraat wordt binnen de Nationale Arbeidsraad en wil de dagcontracten daar ruimer kaderen in de modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid.

Meldpunt discriminatie

De vakbond ABVV opent ook een elektronisch meldpunt tegen discriminaties in de uitzendsector. "Het probleem bij discriminatie is dat daar moeilijk bewijzen voor te vinden zijn", zegt Eddy Van Lancker van het ABVV. "Mensen zijn ook soms bang om een klacht in te dienen, daarom lanceren we dit laagdrempelig initiatief om een lijst te maken van de bedrijven die van kwade wil blijven."

Minister van Werk Joëlle Milquet (CDH) kondigt alvast nieuwe afspraken aan met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en de sociale inspectie om racisme en discriminatie in de uitzendsector aan te pakken. "We gaan de twee administraties laten samenwerken en de gegevens die beschikbaar zijn bij het centrum, zullen doorgegeven worden aan de sociale inspectie die dan ter plaatse kan gaan kijken of er inderdaad sprake is van discriminatie," zegt Peter Vansintjan, kabinetschef van minister Milquet.