Begrotingstekort strandt op 4,8 procent

De federale begroting zal dit jaar uitkomen op een tekort van 4,8 procent van het bruto binnenlands product. Dat is wat de regering begin dit jaar had vooropgesteld.

De ontslagnemende regering van Yves Leterme (CD&V) is tevreden dat het vooropgestelde tekort niet wordt overschreden.

Door meevallers in de sociale zekerheid, hogere belastinginkomsten en de economie die weer aantrekt, blijft het tekort binnen de perken. Volgens de regering kunnen de vooropgestelde cijfers uit het Stabiliteitspact van de Europese Unie ook de komende jaren gehaald worden.

Tegen 2012 mag het tekort nog 3 procent bedragen, zo is afgesproken met Europa. Maar alvast voor 2011 wordt het moeilijker om het tekort binnen de afgesproken marge te houden, zegt Leterme.