Journalisten hebben nieuwe "grondwet"

De Raad voor Journalistiek heeft een nieuwe deontologische code voor journalisten voorgesteld. De tekst bevat 27 artikelen over de rechten en plichten voor de media. De Raad zal de code hanteren als toetssteen bij de behandeling van klachten.

De Raad voor Journalistiek, in 2002 in het leven geroepen door journalistenverenigingen, uitgevers en mediahuizen, waakt over de journalistieke deontologie. Wie zich door berichtgeving benadeeld voelt, kan bij de Raad een klacht indienen.

Tot nu toe baseerde de Raad zich bij de behandeling van klachten op de internationale verklaring van plichten en rechten van de journalist uit 1971 en de journalistieke beginselen die journalisten en uitgevers in ons land afspraken in 1982.

Een actualisering was nodig omdat het beroep van journalist intussen sterk is geëvolueerd. De code is bovendien bedoeld als antwoord op de groeiende kritiek op de media.

"De code moet mediagebruikers overtuigen dat journalisten en mediadirecties hun rol en functie met de grootste zorgvuldigheid proberen te vervullen", zegt Patrick Martens, voorzitter van de Raad. Hij omschrijft de nieuwe code als "een grondwet" voor journalisten en voor eenieder die op een of andere manier journalistiek bedrijft.

De basisprincipes van de nieuwe journalistencode zijn o.a. waarheidsgetrouwe berichtgeving, journalistieke onafhankelijkheid, respect voor de privacy en de menselijke waardigheid.

Vlaams minister van Media Ingrid Lieten (SP.A) steunt het initiatief. Zij noemt de nieuwe code "de deontologische bijbel van de hele professionele journalistieke mediasector".