Lernout, Willaert en Bastiaens in beroep

Vandaag verloopt de deadline voor het instellen van een beroepsprocedure voor het Hof van Cassatie voor de veroordeelden in de zaak-Lernout & Hauspie. Jo Lernout, Nico Willaert, Gaston Bastiaens, Tony Snauwaert en William Van Aerde vechten hun veroordeling in de zaak-L&H aan voor het Hof van Cassatie.

Eerder besliste het parket-generaal van Gent om geen cassatieberoep aan te tekenen. Als het Hof van Cassatie het arrest zou verbreken, dan zou de zaak nooit voor het verstrijken van de verjaringstermijn voor een ander hof berecht kunnen worden, was de redenering.

Op 20 september werden 13 van de 21 beklaagden vrijgesproken. Een dag later al tekende L&H-stichter Jo Lernout beroep aan tegen het arrest. Hij kon zich allerminst vinden in het beeld dat van hem werd opgehangen in het dossier. Thomas Denys besliste ook vrij snel om cassatieberoep aan te tekenen, maar overleed nog geen week nadat het arrest werd uitgesproken.

Ook William Van Aerde, de KPMG-medewerker die onzorgvuldigheden werd aangewreven, Nico Willaert, de rechterhand van Lernout en Hauspie, de voormalige CEO Gaston Bastiaens en Tony Snauwert tekenden beroep aan.

Medestichter Pol Hauspie legt zich neer bij de beslissing. Op 13 oktober stelt hij een boek voor waarin hij zijn nieuwe project zal kenbaar maken. Carl Dammekens, de voormalige CFO, stapt ook niet naar het hoogste rechtscollege.
Het Hof van Cassatie kan enkel een uitspraak doen over vormfouten en niet over de feiten.