Samenwerking met China rond nucleaire kennis

België en China hebben 2 samenwerkingsakkoorden ondertekend rond de uitwisseling van nucleaire expertise. Daardoor kan het Molse Myrrha-project voortaan rekenen op Chinese kennis, terwijl het Chinese CNNC ondersteuning beloofd werd voor de bouw van een pilootinstallatie voor de fabricage van MOX-brandstof.

De ondertekening van de akkoorden vond plaats in aanwezigheid van premier Yves Leterme en zijn Chinese ambtgenoot Wen Jiabao. Het ene werd afgesloten tussen het Molse Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) en de Chinese Academie voor Wetenschappen, het andere verbindt het Chinese CNNC met Belgonucleaire, Tractebel Engineering en het SCK.

Concreet zullen die laatste drie ondersteuning bieden aan een pilootinstallatie voor de fabricage van MOX-brandstof in China en het gebruik ervan in Chinese nucleaire reactoren. "Op vrij korte termijn" zou dat ook in een commerciële overeenkomst kunnen uitmonden. China heeft immers een grootschalig nucleair uitrustingsprogramma opgestart dat mikt op 40 tot 60 nieuwe kerncentrales tegen 2030.

Het samenwerkingsakkoord rond Myrrha zorgt voor de uitwisseling van expertise rond nucleair onderzoek voor vreedzame doeleinden, maar moet daarnaast ook de basis vormen voor gesprekken over een verdere Chinese bijdrage aan het project. Een werkgroep moet nu bepalen of het om geld dan wel om een bijdrage in natura (machines en onderzoeksdiensten) zal gaan, verduidelijkt Myrrha-directeur Hamid Aït Abderrahim.

Een investering van 960 miljoen euro

Wanneer de bouw ervan voltooid is, zal Myrrha - de nieuwe testreactor van het SCK - gebruikt worden voor onderzoek naar de behandeling van nucleair afval, radio-isotopen voor medische toepassingen en de productie van gedopeerd silicium.

Tot 2023 vereist het project een investering van 960 miljoen euro. Veertig procent daarvan komt van ons land, maar tegen 2014 moet ook over een tweede schijf van veertig procent zekerheid bestaan. De projectleiding kijkt daarvoor in de eerste plaats naar de Europese Commissie en EU-lidstaten als Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje.

"Maar we kijken ook buiten Europa", verduidelijkt Aït Abderrahim. Met Zuid-Korea lopen al onderhandelingen, terwijl hij hoopt dat ook China zal toehappen. Concreet mikt Myrrha op een bijdrage van 5 à 10 procent per partner. "Maar dat betekent niet dat China ook zoveel zal aandragen", aldus nog Aït Abderrahim.

"Een slecht project dat een bom geld kost"

Oppositiepartij Groen! is niet te spreken over het samenwerkingsakkoord rond Myrrha. "Een regering van lopende zaken mag een dergelijk akkoord niet afsluiten. Myrrha is en blijft trouwens een slecht project dat de Belgische belastingbetaler een bom geld zal kosten", stelt Groen!-Kamerlid Kristof Calvo.

"De koning mag de premier dan wel gevraagd hebben om de welvaart van ons land te verzekeren, nucleaire deals met China zijn nu echt geen prioriteit. De regering van lopende zaken gaat hier haar boekje te buiten. De Chinese participatie aan het Myrrha-project is geen lopende zaak en absoluut niet dringend", voegt Calvo eraan toe.

Groen! is al geruime tijd gekant tegen het Myrrha-project in zijn huidige vorm. De partij vind dat het teveel geld kost en dit op een moment dat het begrotingstekort al gigantisch groot is. Investeren in duurzame energieprojecten is veel belangrijker, luidt het.

Calvo wijst er ook op dat dat een kleine reactor volstaat voor de aanmaak van medische isotopen. Bovendien plaatste de OESO technische kanttekeningen bij de technische haalbaarheid en het financiële plaatje van het project, aldus Calvo.